Reģistrēties

Uzmanību! Astrokalendāra norādes tiek aprēķinātas, ņemot vērā Jūsu ievadītos datus.

Profila informācija ir redzama Jums un Biznesastro.lv lapas administratoram.

Jūsu ievadītie dati tiks izmantoti vienīgi aprēķinu veikšanai, rēķina nosūtīšanai un rīka administrēšanai. Dati tiek turēti stingrā uzraudzībā un netiek nodoti trešajām personām!

Neaktīvie profili tiks dzēsti katra kalendārā gada beigās, par to iepriekš informējot e-pastā.

Ja nesaņemiet e-pastu dažu minūšu laikā, pārbaudiet savu spam folderi.

Aizpildot datus, jūs piekrītat saņemt e-pastā jaunumus no Biznesastro.lv.

Kontakti

e-pasts: info@biznesastro.lv

sociālie tīkli:

Turpinot pārlūkot mājaslapu, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai.    OK