Pakalpojumi

ASTROLOĢIJAS E-KALENDĀRA ABONEMENTS

1 MĒNESIS- 5EUR
3 MĒNEŠI- 9 EUR
6 MĒNEŠI- 16 EUR
12 MĒNEŠI- 24 EUR

*AKTUĀLĀS DIENAS NORĀDES BEZ MAKSAS

** Lapas un pakalpojuma saturā tiek veikti uzlabojumi. Abonementu cenas derīgas līdz 2019.gada 31.decembrim. 

Atlaides: 20% pastāvīgajiem klientiem un S!guldas kartes īpašniekiem, 50% A.Rača astroloģijas skolas studentiem

 Kalendāra abonēšana, reģistrējoties mājas lapā

Kalendāra atjaunošana/pagarināšana, piesakoties Profila sadaļā

 

YOUR BUSINESS ASTROLOGY CALENDAR SUBSCRIPTION*

1 MONTH- 5 EUR
3 MONTHS- 9 EUR
6 MONTHS- 16 EUR
12 MONTHS- 24 EUR

*There are some serious improvements coming in 2020. These prices are walid only till the end of this december!
Subscribe your calendar by registering in website

Calendar renewal / extension applying in Profile section

Kontakti

e-pasts: info@biznesastro.lv

sociālie tīkli: