Jaunumi

AKTUĀLI!! 

Vienmēr primāri seko savām personīgajām kalendāra norādēm, tomēr ņem vērā, ka tas neatceļ fona apstākļus, kas tiek aprakstīti šeit.

W15 pārskats(12.04.-18.04.)
Jauns Mēness pirmdienā un turpmāk enerģija un iesaiste aug. Labs laiks nospraust mērķus jauniem virzieniem- ja būs iniciatīva, idejas un vēlmes, tad radīsies arī veidi kā tos realizēt. Ja plāns neveidosies, augs neapmierinātība, konfliktēšana- prasīsies izlikt enerģiju.
Nedēļa laba attīstībai, izaugsmei, pārrunām, dialogiem.
12.04.- enerģija un pārliecība aug. Labs brīdis īsiem, ātri paveicamiem darbiem. Ātra, bet nenoturīga reakcija. Var iekustināt jaunus projektus. Partnerībās un finanšu tēmās var rasties kādi intensīvi apstākļi, spiediens, ko vēlams virzīt reālos, paveicamos darbos.
12./13./14./15.04.- Labi pieturēties pie praktiskiem, reāliem, saimniecības jautājumiem. Ieplānojiet papildus izpildes laiku kādiem paveicamajiem darbiem- lēnāka reakcija, vēlme paslinkot. 14.04. pašā izskaņā Venēra pāriet Vērša zīmē- attiecību, partnerību, finanšu jomās kļūstam piezemētāki, pragmatiskāki un noturīgāki, ne tik impulsīvi kā līdz šim.
15./16./17.04.- Šajās dienās var aizmirst risināt bāzes, rutīnas jautājumus. Parasti aktivizējas zvani, sarakstes, komunikācija, kam arī vēlams veltīt šīs dienas. Aktīvāk norisinās tirdzniecība, palielinās darījumu intensitāte, darba slodze. Jārisina resursu, līdzekļu un varas problēmas. Pastāv negadījumu risks- ja tehnika nav kārtībā, tai jābūt remontā. Nedēļas nogalē var iedziļināties jebkurā tēmā. Pastiprināta spriedze informatīvajos laukos- manipulācijas, dezinformēšanas iespējamība.
18.04. Pievēršam uzmanību saimnieciskiem un savas vides labiekārtošanas jautājumiem. Kopējā noskaņojumā var ienākt sentiments un palielināta emocionalitāte, aizvainojamība un neuzticība.

W14 pārskats(05.04.-11.04.)
Mēness fāze visu nedēļu dilstoša. Enerģija mazāk, iesaiste tāpat. Laba noslēdzošu procesu kārtošanai vai jautājumu risināšanai, kas palīdz no kaut kā atbrīvoties.
Nedēļas pirmā puse labvēlīga sadarbībai, mijiedarbībai, sarunām, turklāt panākot vienošanās diezgan ātri. Darba nedēļas otra puse savukārt iezīmējas ar kļūdainu darbību un modrības zaudēšanu. Aktivizējas intrigas, slepenas darbības. Vēlams izvairīties no apšaubāmiem darījumiem- it sevišķi 09.04. Nedēļas nogale iezīmējas ar labām iespējām kārtot dokumentus, finanšu, izglītības, izdevēj darbu jautājumus, sazināties ar ārvalstīm. Datu ticamība pieaug. Labs brīdis sarunām ar pieredzējušiem cilvēkiem.

05.04. labi pievērsties praktiskām, lietderīgām darbībām, kas prasa pacietību un lielāku slodzi. Orientēšanās uz sasniegumiem un taustāmiem rezultātiem. Darbs, kur nepieciešams sistematizēt, organizēt, vadīt. Saplāno savu nedēļu, sakārto darba vietu- lieko atmest.
05./06/07.04. vairāk eksperimentālu, nekā rutinētu darba pienākumu veikšana. Labas dienas intelektuālajam darbam, sanāksmēm, darbam ar datoru, inovācijām. 06.04. jaunās idejas var būt pārspīlētas, nepieņemot nekādas normas, nogaidīšanas un citu taisnības- vēlams nogaidīt nākamo dienu.
08./09./10.04. šajās dienā vēlam neieplānot sistemātisku, detalizētu darbu veikšanu. Dienas, kad vairāk ir vēlme ļauties plūsmai, neuzstādīt sev pārlieku augstas prasības un būt iejūtīgākam pret apkārtējiem. Labs laiks radošām nodarbēm, uzstādījumiem.
10./11.04. Labs brīdis īsiem, ātri paveicamiem darbiem.

W13 pārskats(29.03.-04.04.)
Nedēļas sākumu labi veltīt laiku radošiem, iztēles darbiem- prāta vētrām. Pie darījumiem vēlams pārbaudīt, vai dokumenti sakārtoti un nav kāda kļūme.
Realizējamas labas idejas un plāni, kuru mērķis ir uzlabot ražošanu, stabilizēt uzņēmējdarbību un finanšu sfēru, optimizēt attiecības ar kolēģiem, partneriem un priekšniekiem. Neatlaidības, paškontroles pieaugums biznesā un plānos, uzcītība un laba attieksme pret darba vidi. Izmantojiet pieredzējušu cilvēku padomus, neatstājiet novārtā saziņu ar viņiem.
Nedēļas beigās laiks, kurā teiktajam ir liels spēks un jauda. Var veiksmīgi risināt finanšu, apdrošināšanas, nodokļu jautājumus, kā arī atliktās problēmas.

Mēness fāze no nedēļas pašā izskaņā formējas uz dilstošu- praktiski visu nedēļu enerģijas un iesaistes līmenis augsts, svētdien vēlams noskaņoties uz procesu pabeigšanu turpmākajā laikā.
29./30.03- diplomātijas prakses laiks. Labs laiks sadarbībai, saskarsmei, sabiedriskām aktivitātēm, kontaktu veidošanai. Sakārtota, komfortabla un estētiska apkārtējā vide veicinās līdzsvaru. Negatīvā puse- neizlēmīgums, iniciatīvas trūkums, grūtības vai nevēlēšanās veikt smagus darbus.
30./31.03./01.04.- labvēlīgi nodarboties ar darbiem, kur nepieciešams gribasspēks un piepūle. Labi veiksies, analizējot vai risinot krīzes situācijas. Var risināt jautājumus, kas līdz šim šķituši neatrisināmi, visa vecā un sava laika nokalpojošā likvidēšanai. Labāk vairāk klausīties, novērot, nekā iziet uz kontaktiem.
01./02.04.- palielinās vēlme risināt ko vērienīgu, uzsākt projektu īstenošanu, saasinās arī taisnīguma izjūta. Grūti koncentrēties uz precīziem skaitļiem, sīkumiem. Nav ideāls brīdis atskaišu sagatavošanai.
03./04.04.- labi pievērsties praktiskām, lietderīgām darbībām, kas prasa pacietību un lielāku slodzi. Orientēšanās uz sasniegumiem un taustāmiem rezultātiem. Darbs, kur nepieciešams sistematizēt, organizēt, vadīt. Saplāno savu nākamo nedēļu, sakārto darba vietu. 04.04. Merkurs pāriet Auna zīmē- komunikācijā darījumu partneri uztvers tiešus tekstus, bez aplinkiem. Sarunās svarīgs būs ātrums, kodolīgums un tiešums.

W12 pārskats(22.03.-28.03.)
Prakstiski visu nedēļu enerģija augšupejoša. Līdz pilnmēnesim, 28.03., - uzsākam visus jaunos projektus un ieceres. Šonedēļ ar pilnu jaudu uz priekšu.
Šonedēļ aktīvāku lomu turpinās nupat uzsāktā sporta jomas pārstāvju nostāja un vēlme atsākt strādāt. Kā arī aktivizējas sabiedriskās un politiskās institūcijas.
Finanšu darījumos un publiskā sfērā dominēs impulsivitāte, arī ekstravagantums, vēlme izdabāt.

22./23.03.- Pievēršam uzmanību saimnieciskiem un savas vides labiekārtošanas jautājumiem. Kopējā noskaņojumā var ienākt sentiments un palielināta emocionalitāte, aizvainojamība un neuzticība. Labi veiksies rutinētos darbos. Laba diena arī kādai „prāta vētrai”, jaunu ideju apzināšanai.
24./25.03. -pieaug entuziasms, dzīvesprieks, paaugstinās pašapziņa un vēlme rīkoties. Pieaug azarts un vēlme riskēt. Šajās dienās varat arī pārvērtēt savas iespējas, neapdomīgi riskējot, kā arī neapdomīgi paužot kādu brīvdomīgāku vārdu.
26./27./28.03.- Labu veiksies jautājumos, kas prasa precizitāti, pacietību un koncentrēšanos. Nedēļas nogale ar praktisku tēmu risināšanas. Labs brīdis privātās grāmatvedības kārtošanai, finanšu atskaitēm. Salīdzinoši saspringta diena sestdiena, 27.03.- vēlams neplānot svarīgas pārrunas- liela iespējamība iekarst.
28/03.- diplomātijas prakses laiks. Labs laiks sadarbībai, saskarsmei, sabiedriskām aktivitātēm, kontaktu veidošanai. Sakārtota, komfortabla un estētiska apkārtējā vide veicinās līdzsvaru. Negatīvā puse- neizlēmīgums, iniciatīvas trūkums, grūtības vai nevēlēšanās veikt smagus darbus.

W11 pārskats(15.03.-21.03.)
Mēness- augošs- enerģijas, iesaistes augšupeja- darām visu to, ko vēlamies attīstīt un nostiprināt. Svarīgi nospraust vismaz trīs mērķus, lai neizsviestu enerģiju uz pārāk daudzām pusēm, tādējādi neizdarot neko. Ļoti liela loma ir intuīcijai un nojautai praktiski visu nedēļu, un, ja tiks uzņemts kāds kurss, tad būs jauda to realizēt.
Šonedēļ aktualizējas vadības un varas cilvēki. Labs laiks rast risinājumus resursu un līdzekļu jautājumos, kā arī sabiedriskajās aktivitātēs. Šonedēļ labi var saskaņoties ar termiņiem, iniciatīva iekļausies rāmjos. Komunikācijā visnotaļ veiksmīgi risināt jautājumus caur viedierīcēm.
14./15./16.03.- enerģija un pārliecība aug. Labs brīdis īsiem, ātri paveicamiem darbiem. Ātra, bet nenoturīga reakcija. Var iekustināt jaunus projektus. 16.03. Merkurs pāriet Zivju zīmē- komunikācijā vairāk informācija "starp rindiņām", var būt vairāk blefa, neprecizitāšu.
16./17./18.03.- Labi pieturēties pie praktiskiem, reāliem, saimniecības jautājumiem. Ieplānojiet papildus izpildes laiku kādiem paveicamajiem darbiem- lēnāka reakcija, vēlme paslinkot.
19./20./21.03.- Uzmanīgi ar pastiprināto vēlmi komunicēt un taktu šajās dienās- var rasties konflikti. Raksturīga neorganizētība, virspusība, aizmāršība, pļāpīgums. Šajās dienās jāpievērš uzmanība visai informācijai, kas tiek saņemta- aktīvs laiks pikšķerētājiem, krāpniekiem, kā arī zādzībām un auto negadījumiem.
21.03. (otra puse) Pievēršam uzmanību saimnieciskiem un savas vides labiekārtošanas jautājumiem. Kopējā noskaņojumā var ienākt sentiments un palielināta emocionalitāte, aizvainojamība un neuzticība. Ņemot vērā, ka komunikācijas sfēra vēl ir nospriegota, tad šajās dienās vēlams vairāk pievērsties darba vienatnē. 21.03. Venēra pāriet Auna zīmē- darījumos, attiecībās dominēs vārds „es” un būs pagrūti rast kopsaucēju. Darījumu partneris var iekarst. Pirkumos un naudas jautājumos kļūsim daudz impulsīvāki, straujāki.

W10 pārskats(08.03.-14.03.)
Līdz pat sestdienai dilstoša Mēness fāze, kas laba noslēdzošu procesu kārtošanai. Enerģija mazāk, iesaiste tāpat. Jaunmēness 13.03. labs mērķu uzstādīšanai caur relaksētu prizmu- klausieties savas intuīcijas balsī un , iespējams, piešķiriet saviem sapņiem šoreiz kādu nozīmi.
Tāpat šonedēļ, risinot daudzus jautājumus, var būt tendence būt ideālistiskam, pašpārliecinātam, neskatoties uz no malas pilnīgi acīmredzamām lietām. Vajadzētu izvairīties no emociju iedarbības un nereāliem projektiem, jo ir iespējamas finanšu kļūdas un nepareizi aprēķini, kā arī apslēpta maldināšana. Turpmākais mēnesis ir lielisks laiks māksliniekiem, zinātniekiem, psihologiem. Interese par kultūru un mākslu var ietekmēt jūsu biznesu vai ikdienas aktivitātes.
08./09.03(līdz dienas vidum)- labi pievērsties praktiskām, lietderīgām darbībām, kas prasa pacietību un lielāku slodzi. Orientēšanās uz sasniegumiem un taustāmiem rezultātiem. Darbs, kur nepieciešams sistematizēt, organizēt, vadīt. Saplāno savu nedēļu, sakārto darba vietu.
09./10./11.03.- vairāk eksperimentālu, nekā rutinētu darba pienākumu veikšana. Labas dienas intelektuālajam darbam, sanāksmēm, darbam ar datoru, inovācijām.
11./12./13.03.- šajās dienā vēlam neieplānot sistemātisku, detalizētu darbu veikšanu. Dienas, kad vairāk ir vēlme ļauties plūsmai, neuzstādīt sev pārlieku augstas prasības un būt iejūtīgākam pret apkārtējiem. Labs laiks radošām nodarbēm, uzstādījumiem.
14.03.- enerģija un pārliecība aug. Labs brīdis īsiem, ātri paveicamiem darbiem. Var iekustināt jaunus projektus.

W9 pārskats(01.03.-07.03.)
Šī nedēļa labvēlīga izglītojošai un intelektuālai darbībai. Parādās jaunas perspektīvas, veiksmīgi virzās dažādi biznesa kontakti un attiecības. Tāpat arī jāizmanto izdevības, kas saistītas ar negaidītām, interesantām finanšu perspektīvām, paziņām un sakariem.
Joprojām(un visu gadu) fonā Saturns formē kvadrātu ar Urānu - sarežģīts, krīzes un diezgan ilgs konfliktu periods starp nepieciešamību savā praksē ieviest progresīvas metodes un tehnoloģijas (un no šī viedokļa mainīt savu pasaules uzskatu) un pašu konservatīvie, vispāratzītie uzskati.
Mēness fāze no pilnmēness nedēļas beigās pāriet uz dilstošu- lielāko daļu nedēļas vēl ir iespēja ar pilnu jaudu strādāt, lai nedēļas nogalē noskaņotos uz procesu pabeigšanu.
01./02.03- diplomātijas prakses laiks. Labs laiks sadarbībai, saskarsmei, sabiedriskām aktivitātēm, kontaktu veidošanai. Sakārtota, komfortabla un estētiska apkārtējā vide veicinās līdzsvaru. Negatīvā puse- neizlēmīgums, iniciatīvas trūkums, grūtības vai nevēlēšanās veikt smagus darbus.
03./04.03.- labvēlīgi nodarboties ar darbiem, kur nepieciešams gribasspēks un piepūle. Labi veiksies, analizējot vai risinot krīzes situācijas. Var risināt jautājumus, kas līdz šim šķituši neatrisināmi, visa vecā un sava laika nokalpojošā likvidēšanai. Labāk vairāk klausīties, novērot, nekā iziet uz kontaktiem. 04.03.Marss pāriet Dvīņu zīmē- aktivitāte ienāk komunikāciju, tehnoloģiju, plašsaziņas līdzekļu, mācību jomā. Enerģija tiek novirzīta komunikācijā- jāpievērš uzmanību, ka tiek ne tikai runāts, bet arī darīts.
05./06.03.- palielinās vēlme apgūt ko jaunu, uzsākt projektu īstenošanu, saasinās arī taisnīguma izjūta. Grūti koncentrēties uz precīziem skaitļiem, sīkumiem. Nav ideāls brīdis atskaišu sagatavošanai. 05.03. saspringtākā nedēļas diena.
07.03.- labi pievērsties praktiskām, lietderīgām darbībām, kas prasa pacietību un lielāku slodzi. Orientēšanās uz sasniegumiem un taustāmiem rezultātiem. Darbs, kur nepieciešams sistematizēt, organizēt, vadīt. Saplāno savu nākamo nedēļu, sakārto darba vietu.

W8 pārskats(22.02.-28.02.)
Šonedēļ laba iespēja mainīt darba stilu. Veidojas pozitīvas iespējas korporatīvo jautājumu risināšanā. Iespēja sasniegt augstu darba efektivitāti, progresu biznesā.
Prakstiski visu nedēļu enerģija augšupejoša. Līdz 27.02., pilnmēnesim- uzsākam visus jaunos projektus, kam līdz šim retrogrādā Merkura kustība nebija labvēlīga. Šonedēļ ar pilnu jaudu uz priekšu.
22./23./24.02.- Pievēršam uzmanību saimnieciskiem un savas vides labiekārtošanas jautājumiem. Kopējā noskaņojumā var ienākt sentiments un palielināta emocionalitāte, aizvainojamība un neuzticība. Ņemot vērā, ka komunikācijas sfēra vēl ir nospriegota, tad šajās dienās vēlams vairāk pievērsties darba vienatnē.
24./25./26.02.-pieaug entuziasms, dzīvesprieks, paaugstinās pašapziņa un vēlme rīkoties. Pieaug azarts un vēlme riskēt. Šajās dienās varat arī pārvērtēt savas iespējas, neapdomīgi riskējot. Šīs ir vissaspringtākās dienas nedēļā, ar vislielāko konfliktēšanas iespējamību. 25.02. Naudas(Venēra) jautājumi pāriet zivs zīmē- finanšu jautājumosienāk atslābums, mazāk racionāli apsvērumi un subjektīvisms.
27./28.02.- Labu veiksies jautājumos, kas prasa precizitāti, pacietību un koncentrēšanos. Nedēļas nogale ar praktisku tēmu risināšanas. Labs brīdis privātās grāmatvedības kārtošanai, finanšu atskaitēm.

W7(15.02.-21.02.) pārskats
19.02. Augošs Mēness- no plānošanas pie darīšanas; Kas svarīgi- jaunus projektus un sākumus gan vēlams piebremzēt vēl visu šo nedēļu, kad retrogrāda Merkura periods beigsies. (Visu nedēļu Merkurs retrogrāds- skatīt iepriekšējās nedēļas aprakstu).
Saturns šonedēļ, 17.02. formē precīzu kvadrātu ar Urānu visu nedēļu- sarežģīts, krīzes un diezgan ilgs konfliktu periods starp nepieciešamību savā praksē ieviest progresīvas metodes un tehnoloģijas (un no šī viedokļa mainīt savu pasaules uzskatu) un pašu konservatīvie, vispāratzītie uzskati.

15,16.02. Kļūstam aktīvāki, enerģiskāki. Labs darbiem, kuri ir īsi un ātri izdarāmi, grūtāk pievērsies rutīnas darbiem un disciplīnai. Vēlams neķerties klāt ar entuziasmu kopīgu finanšu jautājumu risināšanai.
17,18,19.02. Nedēļas saspringtākais laiks. Labi pieturēties pie praktiskiem, reāliem, saimniecības jautājumiem. Ieplānojiet papildus izpildes laiku kādiem paveicamajiem darbiem- lēnāka reakcija, vēlme paslinkot.
20,21.02. Labvēlīgs laiks humoram, intelektuālām nodarbēm.

W6(08.02.-14.02.) pārskats
11.02. Jauns Mēness. Līdz tam vēlams pabeigt, sakārtot un izdarīt secinājumus. Ap/pēc Jaunā Mēness- plānot, bet reālu rīcību nesākt. Enerģijas un iesaistes līmenis viszemākais.
Visu nedēļu Merkurs retrogrāds (skatīt iepriekšējās nedēļas aprakstu).
Tāpat arī Saturns formē kvadrātu ar Urānu visu nedēļu- sarežģīts, krīzes un diezgan ilgs konfliktu periods starp nepieciešamību savā praksē ieviest progresīvas metodes un tehnoloģijas (un no šī viedokļa mainīt savu pasaules uzskatu) un pašu konservatīvie, vispāratzītie uzskati.
07., 08.,09.02. Salīdzinoši pievērsties darbam, karjerai, lietderīgumam un disciplīnai. Aktualizējas intelektuālā darbība, atgriežas kādas idejas, kontakti un darījumu iespējamība- jābūt gan piesardzīgiem, retrogrādums var veicināt kādus pārpratumus un korekcijas.
10.,11.02. Nekonstruktīvu strīdu iespējamība, darījumos, finansēs, sadarbībā ar ārvalstīm steiga un kļūdas, traumatisms darbā ar instrumentiem, eketrotehniku, pārvietošanās līdzekļiem.
12.,13.,14.02. Labvēlīgs laiks viedokļu apmaiņai, sarunām, abu pušu viedokļu paušanai, konsultācijām. Lielisks periods ievērsties saviem talantiem un prasmēm, atpūtai- uzlādēties no tā.

W5(01.02.-07.02) pārskats
Mēness dilstošajā periodā- enerģija un iesaistes vēlme mazinās. Darbību nepieciešams virzīt uz revidēšanu un sakārtošanu.
Visu nedēļu Merkurs retrogrāds- jauniem darījumiem, pazīšanām nelabvēlīgs laiks, ja ir nodoms šo darbību turpināt arī nākotnē. Biznesa komunikācijā var būt kavēšanās un šķēršļi.
Pašā nedēļas sākumā Venēra pāriet Ūdensvīra zīmē. Finanšu darījumos var parādīties straujums, ekscentriskums. Šonedēļ vēlams to piebremzēt. Potenciāli labs brīdis paskatīties, kur finanšu plūsmu pie dotajiem apstākļiem iespējams konstruktīvi minimizēt vai pat pārtraukt.
Kontaktus veiksmīgi var uzturēt attālināti, bet reizē socializēšanās ir jāieplāno un reizē būt atvērtiem dažādiem negaidītiem pavērsieniem.
Līdz nedēļas vidum vēlams nepārvērtēt savas iespējas un kontrolēt savas ambīcijas.
03.02.-04.02. visnospriegotākais brīdis, kurā noteikti nav ieteicams neko nozīmīgu uzsākt.  Impulsivitāte, nevēlēšanās konstruktīvi sadarboties, tendence uz konfliktiem, negaidītas plānu izmaiņas, pārkāpumi, var rasties organizatoriskas problēmas. Vēlams darbs vienatnē, kā arī pievērsties labdarības mērķiem.

W4(25.01.-31.01.) pārskats
Joprojām no iepriekšējās nedēļas turpinās izturības, savaldības, mērenības jautājumi.
26.01. iniciatīva uz neordinārām darbībām un inovācijām neattaisnosies, tikai var radīt negaidītus pārpratumus, nepatīkamas izmaiņas vai bojājumus darbā. Spītības dēļ liela iespēja neuztvert daudz labus padomus.
27.01. Paaugstināta jūtība var traucēt pildīt darba uzdevumus. Pirkumi emociju iespaidā var vēlāk izrādīties nevajadzīgi. Labāk atturēties no dalības sabiedriskajās aktivitātēs.
28.01. Vēlams izvairīties no publiskām runām, diskusijām- neiesaistīties attiecību skaidrošanā. Kritiska diena finanšu sektoram. Ir nepieciešami daži pārveidojumi un atjauninājumi. Pilnmēness šodien – enerģijas kulminācija un realizācija 13.01. uzsāktajiem procesiem.
No 29.01. aktualizējas jaunas stratēģijas, izaugsmes nepieciešamība, darbības jomu paplašināšana, juridisku jautājumu risināšana, prasību celšana tiesā. Ļoti svarīga ir disciplīna, plānošana un savu spēku, konkurences adekvāta novērtēšana un piemērošana.
31.01.- 21.02. Retrogrāds Merkurs- lietišķos darījumos svarīgi neko jaunu neuzsākt- šajā laikā noslēgtās vienošanās, līgumi visticamāk būs jāpārskata, rodas kļūdas un dažādi muļķīgi pārpratumi. Var atgriezties pie reiz iesāktiem, līdz galam nepabeigtiem jautājumiem, kontaktiem.

W3(18.01.-24.01) pārskats
Augoša mēness fāze- augoša enerģija un vēlme iesaistīties procesos.
No 14.01.- 22.01.
Negatīvi pārsteigumi, kas saistīti ar neveselīga optimisma, pieredzes trūkuma vai iepriekšējo notikumu adekvātai nenovērtēšanai. Tieksme pieņemt sasteigtus lēmumus. Negatīvi pārsteigumi kontaktos ar ārzemniekiem, ārvalstu uzņēmējiem.
19.01. Saule pāriet Ūdensvīra zīmē. Līdz zīmes maiņai izgaismojas jau tā aktuālā virtuālā vide, vasa veida virtuālie sakaru līdzekļi, IT, biedrības, klubi, labdarība.
20.01. Impulsivitāte, tiekšanās pēc neatkarības darbībā. Iniciatīva, uzņēmējdarbības gars, neparasti soļi uzņēmējdarbībā vai politikā. Periods ir labvēlīgs moderno tehnoloģiju, komunikāciju ieviešanai. Uzmanīgi rīkojoties ar dažādiem instrumentiem, aprīkojumu, uguni, elektrību, vadot transporta līdzekļus. Notikumi, kas rada pārmaiņas.
23.01. Mērenības trūkums, tieksme uz nesaprātīgām un kļūdainām darbībām, finanšu darījumiem un ieguldījumiem var izraisīt taustāmas nepatikšanas, peļņas zaudēšanu, zaudējumus. Zādzības, laupīšanas ir iespējamas. Ambīcijas politikā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, akadēmiskās vai kultūras aktivitātēs, neveiksmes izdevējdarbībā. Bizness ārzemēs var izgāzties. Neveiksmīgs periods, lai vērstos tiesā, saņemtu juridiskas konsultācijas, kā arī apmeklētu oficiālas un sabiedriskas organizācijas.
Vajadzētu izvairīties no emociju iedarbības un nereāliem projektiem, jo ir iespējamas finanšu kļūdas un nepareizi aprēķini, kā arī apslēpta maldināšana un krāpšana, intrigas un apmelojumi. Laba diena kontaktiem ar ārzemju un attāliem partneriem. Interese par kultūru un mākslu var ietekmēt jūsu biznesu vai ikdienas aktivitātes. Diena principā ir labvēlīga darbam vientulībā
24.01. Jums šķitīs, ka daži cilvēki un apstākļi vienkārši pārbauda jūsu pacietību, izturību un savaldību.
* datumi norāda uz precīzu tēmas nostrādāšanas dienu, pati tēma var būt aktuāla arī pirms un pēc.

W2(11.01.-17.01.) pārskats
Līdz trešdienai Vecs mēness, kas rezultējas ar nogurumu un pasivitāti rīcībā, darbaspējās. No trešdienas enerģijas līmenis kāpj.
Visu nedēļu (precīza realizācija 13.01.)fonā- vēlme paātrināt dažādus procesus tikai rada jaunus šķēršļus. Kā arī darbības, kuru mērķis ir pozīciju stabilizēšana, arī nedod vajadzīgo efektu. Ierobežojumi jebkuros aktīvos soļos. Biznesa kontaktus vēlams ierobežot līdz minimumam. Birokrātijas un nevajadzīgas formalitātes. Neveiskmīgs periods militārajām personām, politiķiem, ražošanas darbiniekiem, amatniekiem.
11.01. Labvēlīga diena izglītojošai, intelektuālai darbībai un nākotnes plānošanai. Kontakti un attiecības virzās veiksmīgi. Saziņa ar ārvalstu uzņēmumiem, partneriem norit labvēlīgi. Laba diena saziņai ar komunikācijas un informācijas iestādēm.
12.01. Oriģināli, bet principā nepraktisku vai neiespējamu ideju rašanās. Nav labs laiks sarunu vešanai un dokumentu organizēšanai. Uzmanīgi- var būt sakaru līdzekļu, elektronikas, biroja aprīkojumu, transporta līdzekļu bojājums. Negaidīti apmeklējumi un zvani.
13.01.-14.01.
Radošas iedvesmas laiks. Negaidītas paziņas, jauni daudzsološi sakari. Iespējami pēkšņi finanšu ieņēmumi, peļņa vai dāvanas. Zināma finansiāla brīvība. Laba diena biroja tehnikas iegādei, ražošanas un darba apstākļu modernizēšanai.
14.01.-15.01.
Enerģijas pieplūdums, palielināta aktivitāte un gribasspēks. Izgaismojas lielu finansu, nodokļu, apdrošināšanas, peļņas sadales, kopējā kapitāla ieguldīšanas jautājumi. Šajās dienās būtiski izvairīties no nelikumīgas darbības. Nav īstais brīdis sazināties ar varas iestādēm un pulcēties. Iespējamas krīzes situācijas.
No 14.01.- 22.01.
Negatīvi pārsteigumi, kas saistīti ar neveselīga optimisma, pieredzes trūkuma vai iepriekšējo notikumu adekvātai nenovērtēšanai. Tieksme pieņemt sasteigtus lēmumus. Negatīvi pārsteigumi kontaktos ar ārzemniekiem, ārvalstu uzņēmējiem.

W1(04.01.-10.01) pārskats
06.01. dilstošs Mēness- enerģija lejupejoša, mazinās vēlme iesaistīties vispārējos procesos.
07.01. Marss(risks) pāriet Vērša zīmē- enerģija tendēta uz praktisku darbu veikšanu, tur, kur rodam kāds taustāms labums. Nepieciešama motivācija, pa tukšo neko nedarīs.
08.01. Merkurs(komunikācija) pāriet Ūdensvīra zīmē- atvērta, brīva, arī ekscentriska domāšana un runas maniere. Labi komunicēt tieši caur tehnoloģijām. Fokusā- viss inovatīvais, jaunais.
08.01. Venēra(nauda) Mežāža zīmē- finansēs, pirkumos, attiecībās kļūstam vēsāki, pragmatiskāki. Saproti, ko gribi, saliec prioritātes.

21.12.2020 plst 20:21(pēc Rīgas laika) formējas jauns Sociālais cikls (Jupīters ar Saturnu savienojas Ūdensvīra zīmē), kas iezīmē norises nākamajiem 20 gadiem. Šis laiks iezīmē arī vēl lielāka perioda iesākšanos- turpmākos 120 gadus šie savienojumi norisināsies tikai Gaisa stihijā, nomainot iepriekšējo Zemes stihiju.
Ja Zemes stihija ir vairāk par materiālu un taustāmību, tad Gaiss ir par īslaicīgumu, manevrēšanu. Zeme ir reālistiska, konkrēta, ilgnoturīga, tad Gaiss ir ideālistisks, abstrakts, maināms. Gaisa stihija ir vairāk par kontaktiem, vieglumu, objektivitāti. Mācīšanās ir dabisks stāvoklis. Gaisa stihija paceļas virs konfliktiem, parasti domā pirms kaut ko dara. Nemitīga kustība uz priekšu.
Ūdensvīrs pats par sevi ir par progresu, draudzību, loģiku, bet reizē var būt ass, ekscentrisks, neprognozējams. Šis laikmets nomaina fokusu no izteiktām autoritātēm uz kolektīvu, domubiedriem. Ir noteikti rāmji, bet to ievērošana nav tik dogmatiska. Ir disciplīna, bet ne tik smagnēja kā tas ir Zemes stihijā. Galvenais šajā laikā ir ideja- viss pārējais ir pakārtots.
Šis ir starts jauno risinājumu, tehnoloģisko inovāciju laikam.

No 19-12-2021 attīstības/ekspansijas fokusa maiņa (astroloģijas terminoloģijā- Jupīters pievienojas Saturnam Ūdensvīra zīmē). Šajā laika posmā galvenais uzsvars attīstībai ir atvērtība visam jaunajam un inovatīvajam.

Izdevīgs posms tādās jomās kā viedierīces, mākslīgais intelekts, datori, tehnoloģijas, elektronika, elektropreces, lāzera sistēmas un komponenti, kosmosa tehnika, plašsaziņas līdzekļi, TV un kabeļtelevīzija, radio, inets un aviolīnijas, astroloģija, parapsiholoģija, fantastikas žanrs, klubi, biedrības, labdarība. Negatīvā ietekmē var tikt novērotas cenu celšanās vai neadekvāti pārspīlējumi šajās jomās.
Privātā līmenī- draudzība un vēlme izglītoties palielinās veiksmes faktoru.
P.S. jāņem vērā, ka vienlaicīgi lietām ir jāpieiet ar racionālu izvēršanu (Saturns arī atrodas Ūdensvīrā). Piesardzība un bažas ietekmē darījumu apjomu.

17-12-2020 pilntiesīgi darba un režīma zonā nonāk bezkontaktu, virtuālā vide un visas atbilstošās jomas(astroloģijas terminoloģijā- Saturns pāriet Mežāzī). Jau pavasarī Saturns uz testa laiku no 22-03-2020 līdz 02-07.2020 pabija Ūdensvīra zīmē, kas iezīmējās ar fundamnet;alo darbību pārnešanu bezkontaktu vidē. Daudzi no mums mācības un jaunas iestrādes guvuši, tagad ir laiks tam pievērsties pilnībā.

14-10-2020 -03-11-2020- "R komunikācija" (astroloģijas terminoloģijā- retrogrāds Merkurs). Periods, kam raksturīgas visa veida komunikācijas formu un sakaru līdzekļu kļūdas. Vislabāk pievērsties jau iesāktu jautājumu, sarunu un papīru lietām. Ja uzsāc jaunas lietas, rēķinies, ka būs nepieciešami labojumi un jautājumu pārskatīšana.

10-09-2020 -14-11-2020- "R riskiem" (astroloģijas terminoloģijā- retrogrāds Marss)

11-05-2020 -29-09-2020- "R lēmumiiem" (astroloģijas terminoloģijā- retrogrāds Saturns)

13-05-2020- 25-06-2020- "R naudai" (astroloģijas terminoloģijā- retrogrāds Venēra)

14-05-2020- 13-09-2020- "R jaunām lietām" (astroloģijas terminoloģijā- retrogrāds Jupīters)

18-06-2020- 12-07-2020- "R komunikācijai" (astroloģijas terminoloģijā- retrogrāds Merkurs)

Periods, kam raksturīgas visa veida kļūdas un pārpratumi noteiktajās tēmās. Vislabāk pievērsties jau vecām jeb jau iepriekš iesāktām lietām. Ja uzsāc ko jaunu esošajā periodā, rēķinies, ka būs nepieciešami labojumi un jautājumu pārskatīšana.

Šobrīd vispasaules haoss un ekonomikas bremzēšanās vīrusa dēļ no katra individuāli un reizē uzņēmumu, sabiedrības un valstīm kopā piepasa milzīgu un nopietnu atbildību par katru pašu un līdzcilvēkiem pēc iespējas veiksmīgākam nākotnes scenārijam.
22-03-2020 iezīmējas tas posms, kas savukārt prasīs fundamentālāku skatu uz darbības pārnešanu bezkontaktu vidē(astroloģijas terminoloģijā- Saturns uz testa laiku līdz 02-07.2020 pāriet Ūdensvīra zīmē, kas atbild par inovācijām, digitalizācijas un citiem jaunāko tehnoloģiju procesiem, kur atgriezīsies uz ilgāku periodu 17-12-2020) un jau šī gada beigās, pēc visu seku apzināšanās, statistikas veikšanas, secinājumu izdarīšanas, mēs pilnībā pāriesim nākamajā ciklā, kurā šai jomai būs būtisks pārsvars. Radīsies gan jaunas iespējas, gan arī radīsies jaunas nepieciešamības noteikt rāmjus un normas evides platformā darbojošajiem. Ja skatāmies no astroloģijas viedokļa, pāreja ir visnotaļ secīga jeb sākas nākamais attīstības bloks. Jāatzīst, ka cēlonis un procesu pastiprinātājs ir gana agresīvs un nesaudzīgs.

Šobrīd - esam atbildīgi, rūpīgi un pārskatam, kur var ieviest inovatīvas darbības formas un modeļus, kas palīdzētu ne tikai pašiem, bet tiem, kurus pārmaiņas skārušas vissmagāk!

17-02-2019 -10-03-2019- "R komunikācija" (astroloģijas terminoloģijā- retrogrāds Merkurs). Periods, kam raksturīgas visa veida komunikācijas formu un sakaru līdzekļu kļūdas. Vislabāk pievērsties jau iesāktu jautājumu, sarunu un papīru lietām. Ja uzsāc jaunas lietas, rēķinies, ka būs nepieciešami labojumi un jautājumu pārskatīšana.

 

12.01.2020. ir diena, kas aizsāk jaunu 33 gadu astroloģisko klimatu vai globālo fonu, kurā dzīvosim. (astroloģiski Saturns savienojas ar Plutonu Mežāzī). Šis laiks var iezīmēties ar vērā ņemamām pārmaiņām līdzšinējās, šobrīd pavisam noteikti esošās, stabilās struktūrās, tradīcijās, kā arī varas gaiteņos.  Individuāli pārmaiņas skar atsevišķas cilvēku grupas, struktūras, kopumā šī vairāk ir globālo norišu virzienmaiņa.

 

 

29-12.-15-01-2020. fakti, mērķi, sasniegumi (astroloģijas terminoloģijā- Merkurs Mežāža zīmē)
• Sarunas un darījumi norit lēnāk, pamatīgāk un ar konservatīvisma piedevu.
• Sarunu biedrs var runāt maz vai arī nemaz, un, ja runās, tad par tēmu un lietu.
• Mūsu jūtas šobrīd nevienu neinteresēs.
• Koncentrējamies uz ilgtermiņa mērķiem.
• Tērējam naudu ilgtermiņa precēm, konservatīvām vērtībām.

 

02-12-2019 -19-12-2020 „Jauns attīstības posms” (astroloģijas terminoloģijā- Jupīters pāriet Mežāža zīmē). Šajā laika posmā galvenais uzsvars attīstībai ir skaidra mērķa izvirzīšana, plānošana un sekošana tam pa punktiem.

Izdevīgs posms tādās jomās kā arhitektūra un celtniecība, papīrs un koksnes produkti, smagā tehnika, lauksaimniecības mašīnas, cements, betons, izrakteņu ieguve, gumija un riepas, ādas izstrādājumi, dzelzceļi un apstrādes rūpniecība. Paplašināšanās un ekspansijas var tikt novērotas arī Valsts iestādēs un dienestos, augstākajos politiskajos orgānos un administratīvajos centros. Negatīvā ietekmē var tikt novērotas cenu celšanās vai neadekvāti pārspīlējumi šajās jomās.
Privātā līmenī- nenodefinējot mērķus, bailēm un bremzēm būs tendence palielināties.
P.S. jāņem vērā, ka jau no 20.12.2017. minētajās jomās ir salīdzinoši bremzējošas norādes(Saturns Mežāzī). Piesardzība un bažas ietekmē darījumu apjomu.

 

31-10-2019 -19-11-2019-   "R komunikācija" (astroloģijas terminoloģijā- retrogrāds Merkurs). Periods, kam raksturīgas visa veida komunikācijas formu un sakaru līdzekļu kļūdas. Vislabāk pievērsties jau iesāktu jautājumu, sarunu un papīru lietām. Ja uzsāc jaunas lietas, rēķinies, ka būs nepieciešami labojumi un jautājumu pārskatīšana.

 

 

 

 

 

19.09. iezīmē Saturna direkto kustību- laiks lēmumu realizēšanai, jauniem pienākumiem. 

Kopumā šis posms tieši skars 2. un 3. dekādē dzimušos kardinālo zīmju pārstāvjus – Mežāžus, Aunus, Vēžus, Svarus, dzimušus no 13. savas zīmes grāda. 

Iepriekšējie raksti par Saturnu:

Saturns dod zaļo gaismu jaunu pamatu ielikšanai no 09.09.2018.(Publicēts: delfi.lv/orakuls, 07.09.2018. Autors:Indra Saukāne)

Saturns retrogrāds (Publicēts: deli.lv/orakuls, 18.04.2018. Autors:Indra Saukāne)

Komentārs- laikaposms, kas raksturo vispārīgo astroloģisko fonu tēmā ilgtermiņa lēmumi.

 

KAS NOTIEK INFORMATĪVAJĀ LAUKĀ ŠODIEN?
Tavā kalendārā simbols Kontakti norāda, KAD runāt, kad labāk izvairīties risināt svarīgas tēmas. Bet KĀ runāt un CIK ĀTRI norisināsies šīs sarunas, nosaka planētas Merkura kustība pa zodiaku. 

Iepriekšējie raksti par Merkuru:

MERKURS ZIVĪS- par sapņiem un šaubām (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 18.02.2018. Autors:Indra Saukāne)

MERKURS ŪDENSVĪRĀ- kreatīvi un bez aizpriedumiem (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 31.01.2018. Autors:Indra Saukāne)

MERKURS MEŽĀZĪ- fakti, mērķi, sasniegumi(Publicēts:delfi.lv/orakuls, 11.01.2018. Autors:Indra Saukāne)

MERKURS STRĒLNIEKĀ- augstāk, tālāk un plašāk (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 17.10.2017. Autors:Indra Saukāne)  

MERKURS SKORPIONĀ- jauda un nemiers (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 17.10.2017. Autors:Indra Saukāne)

MERKURS SVAROS- diplomātija un harmonija (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 30.09.2017. Autors:Indra Saukāne)

MERKURS JAUNAVĀ- analīze un kritika 

MERKURS LAUVĀ- svētku un rotaļu prāts (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 08.07.2017. Autors:Indra Saukāne)

MERKURS VĒZĪ- emocionāla komunikācija (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 22.06.2017. Autors:Indra Saukāne)

MERKURS DVĪŅOS- vieglāk saprasties (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 06.06.2017. Autors:Indra Saukāne)

MERKURS VĒRSĪ- komunikācija smagnēja (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 17.05.2017. Autors:Indra Saukāne)

MERKURS AUNĀ- pavasara sprādziens saziņā (Publicēts: delfi.lv/orakuls, 03.05.2017, Autors:Indra Saukāne)

 

Saulgriežu prognozes:

PAVASARA SAULGRIEŽI 2019- prognoze (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 20.03.2019. Autors:Indra Saukāne)

ZIEMAS SAULGRIEŽI 2018- prognoze (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 22.12.2018. Autors:Indra Saukāne)

RUDENS SAULGRIEŽI 2018- prognoze (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 22.09.2018. Autors:Indra Saukāne)

VASARAS SAULGRIEŽI 2018- prognoze (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 23.06.2018. Autors:Indra Saukāne)

PAVASARA SAULGRIEŽI 2018- prognoze (Publicēts:delfi.lv/orakuls, 21.03.2018. Autors:Indra Saukāne)

ZIEMAS SAULGRIEŽI 2017- prognoze (Publicēts: delfi.lv/orakuls, 22.12.2017, Autors:Indra Saukāne)

VASARAS SAULGRIEŽI 2017- prognoze (Publicēts: delfi.lv/orakuls, 21.06.2017, Autors:Indra Saukāne)

PAVASARA SAULGRIEŽI 2017- prognoze (Publicēts: delfi.lv/orakuls, 21.03.2017, Autors:Indra Saukāne)

Citi raksti:

SADERĪBA- personīgi un profesionāli interesanta tēma (Publicēts:delfi.lv/orakuls,14.02.2017. Autors:Indra Saukāne)

INTERVIJA AR MŪSU ASTROLOĢI INDRU SAUKĀNI (Publicēts:delfi.lv/orakuls,14.10.2016)
Kontakti

e-pasts: info@biznesastro.lv

sociālie tīkli:

Turpinot pārlūkot mājaslapu, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai.    OK